Sport Pod Palačákem

HANDICAP OPEN 2017

CESA VUT v Brně si vás dovoluje pozvat na sportovní akci Pod Palackého vrchem

HANDICAP OPEN 2017