Sport Pod Palačákem

O Nás

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

CESA VUT v Brně je vysokoškolské pracoviště s dlouholetou sportovní tradicí, které nabízí široké veřejnosti (studenti, dospělí) dětem, seniorům nebo sportovním klubům, firmám a organizacím:

 • sportovní vyžití a kvalitní tělovýchovné, sportovní a odborné služby
 • rekreačním, vrcholovým i výkonnostním sportovcům moderní sportovní areály pro
  kondiční, tréninkovou i závodní činnost
 • prostředí pro pravidelný individuální i kolektivní sport, pro jednorázové sportovní akce
 • lektorům a instruktorům vzdělání v kurzech a školeních s akreditací MŠMT
 • týmy odborníků, jsou připraveny postarat se i o sportovce se specifickými potřebami

CESA VUT v Brně vzniklo spojením 3 kateder tělesné výchovy (FSI, FAST a FEI) a 1 správy sportovních a tělovýchovných zařízení v roce 2001. Svoji činností navazuje na tradice vysokoškolského sportu v Brně. CESA se stalo duchovním otcem Českých akademických her (ČAH). První hry uspořádalo v roce 2002, další v letech 2008 a 2012.

CESA kompletně zajišťuje všechny formy tělesné výchovy a sportovních aktivit pro studenty i zaměstnance školy a také pro širokou veřejnost.

Za dobu existence CESA se s rozmachem sportovišť VUT v Brně výrazně rozrostla nabídka sportů pro rekreační i vrcholový sport. CESA poskytuje a vytváří ideální podmínky pro sportovní oddíly města Brna k uspořádání letních soustředění a absolvování všestranné kondiční přípravy. Sportovní areály VUT v Brně jsou součástí univerzitního kampusu s ubytovacími a stravovacími kapacitami kolejí a menz a jsou využívány i mimobrněnskými organizacemi.

CESA je také významným vzdělávacím a školícím zařízením s akreditací MŠMT a vychovává kvalifikované instruktory (lyžování, snowboard, kondiční posilování, aerobik, aj.). Od roku 2006 realizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (U3V).

Celoročně se CESA věnuje dětem formou sportovních kroužků a v době prázdnin pořádáním příměstských táborů.

S CESA je spojeno s pořádání těchto významných sportovních akcí ve městě Brně:

 • Letní olympiáda dětí a mládeže (v roce 2005)
 • Pohár federací v gymnastickém aerobiku (každoročně od roku 2007)
 • Mistrovství světa v korfbalu
 • PMEZ v atletice družstev juniorů
 • Celorepublikový sokolský slet
 • Mistrovství ČR v atletice
 • každoročně atletické soutěže handicapovaných
 • závody v boulderingu
 • závody v požárním sportu
 • firemní olympiády (FEI COMPANY, VHSH)
 • a další..

Napsali jsme

Napsali o nás