Sport Pod Palačákem

Pohybový aparát a zdraví II.

Konference naváže na první ročník, ve kterém se sešli odborníci z řad tělovýchovného lékařství, fyzioterapie a péče o zdraví formou pohybových aktivit. Hlavním cílem je podělit se o novinky z těchto oblastí a společně sdílet moderní a inovativní přístupy ke zdraví a ke kvalitě života. Výstupem konference bude sborník příspěvků (CD), kniha s vybranými recenzovanými příspěvky a certifikát o účasti.

Zvané přednášky 20 + 10 minut diskuse

Odborná sdělení 10 + 5 minut

Termín konference: 5. – 7. 10. 2017

Místo konání: FIT CENTRUM MACHINA, Kolejní 2, 612 00 Brno

Kontakty a dotazy: blahutkova@cesa.vutbr.cz

Program konference

Informace: zde

 

Sekce:
Pohybový aparát a zdraví u vysokoškoláků
Pohybový aparát – doplňky stravy, ortopedické a protetické pomůcky
Senioři, pohyb a zdraví, ošetřovatelství
Pohybový aparát a sport
Pohyb a zdraví u handicapovaných osob
Role tělovýchovného lékařství v současné společnosti

Vědecký výbor konference:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik
prof. PaedDr. Karol Görner, Ph.D.
doc. PhDr. Klaudie Zusková, CSc.
doc. MUDr. Luboš Hrazdíra, CSc.
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D
doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.
PhDr. Jarmila Kelnarová, CSc.
RNDr. Hana Lepková, CSc.

Organizační výbor konference:
Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D
Mgr. Svatava Nováková
Ing. Jitka Zouharová
Mgr. Tereza Kozlová