Sport Pod Palačákem

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V DOBĚ PRÁZDNIN 2019

  • 8. – 12.7.2019      všestrannost, tenis, fotbal
  • 15. – 19.7.2019    všestrannost, tenis, atletika
  • 12. – 16.8.2019    všestrannost, tenis, gymnastika
  • 19. – 23.8.2019    všestrannost, tenis

Sportovní areál VUT v Brně, Pod Palackého vrchem (a další moderní sportoviště VUT v Brně)

Sportovní tábor zaměřený z 50% denní náplně na atletiku a z 50% na další sportovní a pohybové aktivit. Tábor je veden převážně formou her. Nejedná se o čistě atletický kemp.

Rámcový program: základy běhů, skoků a technických atletických disciplín hravou a soutěživou formou, sportovní a pohybové aktivity zaměřené na rozvíjení základních pohybových schopností, dovedností a kondice, doplňkové sportovní aktivity (přehazovaná, malá kopaná, stolní tenis, tenis, florbal, volejbal, badminton, lezení, aj.), koordinační cvičení, hry a další aktivity: výtvarná dílna, psychomotorické hry, hry na rozvoj pozornosti a vnímání atd.

Denní program bude sestavován vzhledem k věku a schopnostem účastníků a s ohledem na počasí se může během tábora měnit.

deti@cesa.vutbr.cz