Sport Pod Palačákem

Seniorské programy – aktivní stáří

Kontaktní osoba: PaedDr. Marta Muchová, seniori@cesa.vutbr.cz

Vzdělávací a pohybové programy pro seniory pod vedením odborníků nad rámec Pohybového studia pro seniory v rámci Univerzity třetího věku (U3V). U3V se otevírá jednou za 2 roky.

Aktuální nabídka: pravidelné celoroční cvičení – přednášky, semináře – vícedenní akce – kurzy
Většina seniorských aktivit se realizuje ve FCM a v F1 SA PPV.

Základní informace

Pohybové studio pro seniory je součástí Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně. Nabízí cyklus přednášek a cvičení, které doplňují a rozšiřují vědomosti i dovednosti seniorů z oblasti pohybových aktivit.

Cílem vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit procesy stárnutí na úrovni psychické i fyzické, přiblížit lidem ve zralém věku zdravý způsob života a přispět tak k aktivnímu životu ve vyšším věku. Vzdělávací program je koncipován tak, aby si senioři doplnili vědomosti a dovednosti z oblasti pohybových aktivit.

Výukový program a organizaci pohybových aktivit zabezpečuje Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně. Garantem programu je RNDr. Hana Lepková. Na teoretické i praktické části výuky se podílejí vysokoškolští učitelé a odborníci z praxe.

Výukový program pro seniory na VUT v Brně se vyznačuje komplexností a vyvážeností tělesného a duševního zdraví. Je rozdělen do tří na sebe navazujících kurzů: kurz základní, kurz navazující a seniorskou akademii. Každý kurz se dělí na semestry v délce 13 výukových týdnů, doplňkem jsou 3 soustředění v rekreačním zařízení školy na Ramzové.

Základní kurz je v rozsahu 4 semestrů a tvoří jej blok přednášek a praktických cvičení se zaměřením na práci s vlastním tělem. Studenti absolvují společně program 1,0 hodina přednášek a 1,0 hodina cvičení týdně.

Po absolvování základního kurzu mohou studenti pokračovat ve třech programech kurzu navazujícího. V navazujícím kurzu, který je rozdělen rovněž do 4 semestrů, jsou praktická cvičení zaměřená na „Práci s vlastním tělem“, „Aquafitness a plavání“, „Kombinovaný program“. Praktická cvičení v délce 60 minut jsou dvakrát v týdnu a doplňují je vybrané přednášky odborníků z lékařské nebo sportovní praxe – aktuální témata.

Po absolvování základního a navazujícího kurzu mohou senioři pokračovat v programu celoročních pohybových aktivit Senior akademie.

Skladba cvičení je “ušitá” seniorům na míru. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, které lze provádět s nižší intenzitou a bez rizika úrazu. Škála cvičení je pestrá, aby nedošlo k přetrénování. Střídají se cvičení vytrvalostní (aerobní), silová a koordinační (rovnováha). Senioři si osvojují zásobníky cviků i na individuální cvičení doma. Snahou je, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života seniorů.

Co Vás nemine?

Vstupní testy na zjištění aktuálního stavu pohybového aparátu, osobní dotazníky na zdravotní stav, záliby a vztah k pohybovým aktivitám, anonymní dotazník „Jak si ověřit wellness životní styl“, každoročně na závěr akademického roku motorické testy (porovnání úrovně motorických dovedností), účastnické diplomy dokládající absolvování akademického roku, slavnostní vyřazování absolventů jednotlivých kurzů, společenská posezení a neformální setkání.

Co získáte?

Pohybové programy přizpůsobené aktuálnímu stavu pohybového aparátu, přebudování životního stylu, úpravy stereotypu správného držení těla, odborné vedení při cvičeních, prostor pro konzultace s odborníky z oblasti pohybových aktivit a medicíny, nová přátelství.

Jaký má pro Vás cvičení přínos?

Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Kladná odezva pravidelného cvičení je u onemocnění srdečně-cévních, diabetes melitus 2. typu, osteoporóze, artritidě, potíží s močením, vzniku rakoviny, obezity a dalších. Cvičení působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti, má vliv na kvalitní spánek.

Které aktivity jsou vhodné?

Volba pohybové aktivity by se měla opírat o předchozí sportování nebo by měla respektovat momentální stav kondice a zdraví. Vhodný výběr pohybové aktivity je prevencí nebo cestou ke zlepšení zdravotních potíží.

  • aerobní trénink: turistika, sportovní chůze (nordic walking), plavání a aqua gymnastika, běh na lyžích, jízda na stacionárním kole (sensitive indoorcycling) nebo na veslařských trenažérech (indoor rowing), tanec.
  • silový trénink: kondiční posilování s vlastním tělem nebo s optimální zátěží v posilovně pod vedením odborného trenéra.
  • koordinační cvičení: cvičení na rovnováhu, soběstačnost a zlepšení stavu páteře (rehabilitační a zdravotní cvičení, bossa, jóga, pilates, strečink, atd.