Sport Pod Palačákem

Sportovní aktivity pro děti

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kozlová, deti@cesa.vutbr.cz

Pohybové aktivity pro děti na moderních sportovištích s odborným vedením vysokoškolských učitelů a instruktorů s licencí. Cílem těchto aktivit pro děti je vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu a rozvoj jejich pohybových dovedností.

Sportovní pátky pro děti

Zájmové sportovní kroužky pro děti od 6 do 12 let zaměřené na atletiku, bouldering, míčové hry a  gymnastiku (4 – 6 let).

Aktuální nabídka

Sportovní příměstské tábory

Příměstské tábory v době letních prázdnin pro děti od 5 do 15 let zaměřené na všestrannost, tenis, atletiku , gymnastiku nebo fotbal. Elektronické přihlášky jsou již otevřeny.

Aktuální nabídka

Většina pohybových aktivit se realizuje ve FCM a v SA PPV.

Další aktivity:

Den dětí s VUT květen/červen 2018 loděnice VUT Jundrov

Každoročně pro děti připravujeme Den dětí ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město. Více v aktualitách.