Sport Pod Palačákem

Sportovní projekty

CESA je řešitelem celé řady projektů, které jsou cílené na mládež, sportovce, seniory a osoby se specifickými potřebami.

Brno a Jižní Morava bez hranic
Kancelář Zdravé Brno