Sport Pod Palačákem

ROZVOLNĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT VE SPORTOVNÍCH AREÁLECH VUT

 

ROZVOLNĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT od 11.5.2020 ve sportovních areálech VUT v Brně

Všichni sportující musí dodržovat vedle Provozních řádů i mimořádná bezpečnostní opatření a omezení vyplývající z vládních usnesení. 

Na sportoviště je přísně zakázán vstup osobám, kterým jsou uložena karanténní opatření a těm, kteří mají akutní zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

  

Od 11. května 2020 umožňuje vláda svým usnesením další rozvolnění sportovních a pohybových aktivit profesionálních sportovců a sportovní veřejnosti. 

V případě, že nedojde k dalším změnám ve vládních opatřeních, upravuje VUT v Brně provoz ve svých sportovních areálech od 11.5.2020 takto:

 • na sportoviště je přísně zakázán vstup osobám, kterým jsou uložena karanténní opatření a těm, kteří mají akutní zdravotní potíže odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
 • všichni sportující musí dodržovat vedle Provozních řádů sportovišť i mimořádná bezpečnostní opatření a omezení vyplývající z vládních usnesení; 
 • je povoleno sportování větších skupin – 100 osob v jeden čas (zaměstnanci TPO, sportovci, trenéři);
 • mění se pravidla pro používání roušek (sportovec bez roušky při organizovaném tréninku, trenér s rouškou a při dodržování předepsané vzdálenosti 2m);
 • nadále nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • je možné využít vybraná – viditelně označená WC;

ATLETIKA – SA PPV Technická 14 PO – PÁ 7.00 – 19.00

 • navýšení celkového počtu osob na jeden tréninkový čas (8dráha – 30 osob); při naplnění počtu bude areál uzavřen;
 • je možná sezónní rezervace tréninkového času pro tréninkovou skupinu – zejména brněnské atletické oddíly; lze využít také online registrace jednotlivců;
 • kromě výšky, je možný trénink ve všech sektorech s vlastním vybavením a bez možnosti uložení ve skladu;
 • individuální kondiční trénink 1 : 1 je možný s využitím vlastního vybavení a bez možnosti odložení ve skladu);
 • desinfekci využitého mobiliáře po každém tréninku – zajišťuje trenér v rámci skupiny nebo jednotlivec (dálkařský sektor – hrábě, hrabla, odhodová břevna, překážky);
 • nadále nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • k dispozici WC na tribuně. 

AEROBIK – fitness, Technická 14 (VH nebo F1) PO – PÁ  7.00 – 20.00

 • jen pro dlouhodobé nájmy – smlouvy uzavřené 2019 – 2020 (VSK VUT Brno);
 • je možné realizovat individuální tréninky typu 1:1 nebo skupinová cvičení bez osobního kontaktu (označená cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry, vždy při dodržení maximální dovolené kapacity cvičících plus trenér;
 • upravený časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce (30 minut přestávka).

BADMINTON – tělocvična F1 SA PPV, Technická 14 PO – PÁ   7.00 – 20.00

 • dlouhodobé nájmy a online rezervace – 2 hřiště – maximálně 8 osob,
 • nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • nepůjčují se rakety;
 • k dispozici WC u vchodu do F1 

FLORBAL – sportovní hala SA PPV, Technická 14 PO – PÁ  15.00 – 21.00

 • pokračování celoročních nájmů pro oddíly s uzavřenými smlouvami 2019/2020; 
 • tréninková skupina maximálně 15/20 osob, ale v upraveném časovém režimu tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce)
 • nadále nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy; 
 • k dispozici WC na hale 

MALÁ KOPANÁ – Technická 14 (víceúčeloví hřiště – VH) PO – ČT   18.00 – 22.00

 • navýšení celkového počtu osob na jeden tréninkový čas (20 osob);
 • jsou upřednostněny dlouhodobé nájmy a sezónní rezervace; lze využít také online registrace;
 • desinfekci využitého mobiliáře po každém tréninku – zajišťuje trenér v rámci skupiny nebo jednotlivec (branky, časomíra);
 • v rámci mistrovských utkání není dovolen vstup diváků;
 • nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • k dispozici WC v tribuně. 

TENIS – SA PPV, Technická 14, kurty s umělým povrchem PO – PÁ 7.00 – 19.00

 • navýšení počtu osob na kurt – je povolena čtyřhra (maximálně 12 osob/3kurty);
 • nadále nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • nepůjčují se rakety;
 • k dispozici WC u vchodu – spojovací krček 

VOLEJBAL, BASKETBAL – tělocvičny Purkyňova 93 PO – PÁ 15.00 – 20.00

 • pokračování celoročních nájmů pro oddíly s uzavřenými smlouvami 2019/2020;
 • tréninková skupina maximálně 15/12 osob, ale v upraveném časovém režimu tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce)
 • nadále nebudou otevřené kabiny, šatny, sprchy;
 • k dispozici WC u vchodu – spojovací krček 

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ, Technická 14 PO – PÁ 7.00 – 18.00

 • Volná kapacita – rezervace online (20 osob v jeden čas)
 • DĚTSKÉ SKUPINY – sportovní kroužky pro děti (dočerpání předplacených služeb CESA na ½ pololetí 2020), KONDIČNÍ PŘÍPRAVA KOLEKTIVŮ, NOHEJBAL, VOLEJBAL, BASKETBAL, IN LINE BRUSLENÍ

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ A BOULDERING

 • s ohledem na náročnost a přísnost pro zajištění hygienických pravidel při zdraví neohrožujícím provozu, se neplánuje otevření posilovny ani lezecké stěny FCM, Kolejní 2;
 • obdobně se nepočítá s otevřením provozu venkovního boulderingu SA PPV, Technická 14.
 • Vstup sportovců i trenérů do každého areálu přes recepce a na recepci v rouškách!
 • tréninkové skupiny vstupují společně a jen v přítomnosti trenéra/pověřené osoby; trenéři zodpovídají za dodržování všech nařízení a pokynů uvedených v Provozních řádech;
 • při vstupu do areálu bude umístěna nádoba s desinfekčním roztokem a všichni provádějí povinnou desinfekci rukou;
 • sportovci mohou při organizovaném tréninku sportovat bez roušek při dodržování rozestupů;
 • trenéři se v areálech pohybují v rouškách a dodržují rozestupy 2m.
 • sportovní činnost je zpoplatněna dle aktuálního ceníku – POZOR – NEPROBÍHAJÍ PLATBY V HOTOVOSTI!
 • platí již dříve zakoupené permanentky; 
 • jsou možné platby kartou nebo fakturou;
 • členové brněnských atletických klubů sportují bez úplaty (hrazeno z dotace OŠMT), pokud jsou uvedeni:

      ▪    v aktuálních jmenných seznamech potvrzených mateřským oddílem,

      ▪    a předloží platný průkazu s fotkou (průkazy vystavuje CESA na základě písemné žádosti oddílu);

 • počty sportovců jsou omezené v souladu s nařízením vlády; pokud se naplní kapacita sportoviště v daný okamžik, je areál uzavřen:
 • není půjčován tento sportovní materiál (rakety, rozlišovací dresy, míče, koule, oštěpy)
 • použité nářadí a náčiní (hrábě, hrabla, břevna, aj.) po každé tréninkové jednotce desinfikuje sportovec/zodpovědný trenér;
 • do areálu se nesmí vnášet kola – ukládají se do stojanů před halou a v 1NP recepce);
 • v areálu je v omezeném provozu prodejní automat (SH);
 • veškerý odpad sportovci třídí a odkládají do kontejnerů před sportovní halou u hlavního vchodu do areálu

Opatření se mohou průběžně měnit ve vazbě na vládní opatření. O všech změnách budou informace zveřejněny na vstupních dveřích areálu a na webu CESA v aktualitách.

Sezónní rezervace: 739329 844

Kontaktní telefon v době provozu areálu SA PPV: 733 690 846

Kontaktní telefon v době provozu areálu PUR: 770 127 973