Sport Pod Palačákem

ZAČAL ZÁPIS DO SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ PRO DĚTI 2018 – 19

 

CESA VUT v Brně nabízí pro děti od 6 let pohybové aktivity na moderních sportovištích s odborným vedením vysokoškolských učitelů a instruktorů s licencí. CESA připravila program zájmových SPORTOVNÍCH KROUŽKŮ a v době prázdnin organizuje PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se sportovní náplní. Cílem těchto aktivit pro děti je vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnímu stylu a rozvoj jejich pohybových dovedností.

Sportovní kroužky pro děti

 6 – 12 let

od 17.9.2018 do 25.1. 2019

 

atletická všestrannost      pátek 15:00 – 16:00

atletický stadion,  Technická 3013/14

 

míčové a pohybové hry    úterý 15:00 – 16:00

tělocvičny,  Purkyňova  93

 

bouldering   pátek 14:00 – 16:00

Boulder centrum, Kolejní 2 

 

Kontakty:

Vysoké učení technické v Brně

Centrum sportovních aktivit 
Technická 2896/2, 616 69 Brno

 

deti@cesa.vutbr.cz

www.cesa.vutbr.cz/verejnost