Sport Pod Palačákem

Bojová umění

Široká nabídka bojových umění vč. sebeobrany. Lekce jsou vedené kvalifikovaným instruktorem a probíhají ve Fit centru Machina.
V nabídce jsou tyto formy: sebeobrana

Rozvrh

možnost pronájmu – objednávkový formulář nájmů pro skupiny na tréninky, závody, zápasy, akce

Ceník

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Kontakt nájem: Ľuba Kovácsová
Kontakt odborná gagrance: Mgr. Ing. Miloslav Pašek