Sport Pod Palačákem

Cvičební skupinové lekce

Cvičební skupinové lekce pro ženy i muže, kteří chtějí zlepšit svoji aerobní zdatnost a tvarovat tělo nebo pozitivně ovlivnit svoji psychiku. V programu jsou pod odborným vedením lektorů s licencí zařazeny tyto formy cvičení: pilates, powerjóga, bodystyling, kruhový trénink, aj.
Cvičení probíhají v moderních sálech ve Fit centru Machina.

Rozvrh

možnost pronájmu – objednávkový formulář nájmů pro skupiny na tréninky, závody, akce

Ceník

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Kontakt nájem: Ľuba Kovácsová
Kontakt odborná garance: PaedDr. Marta Muchová