Sport Pod Palačákem

H.E.A.T. program

H.E.A.T. – High Energy Aerobic Training ve volném překladu znamená “aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem”. Program reprezentuje nový systém aerobního cvičení s výrazným efektem na lidský organismus. Cvičení vychází z přirozeného lidského pohybu – chůze. Cvičební program využívá speciálního chodícího pásu Maxerrunner, který dokáže jednoduchým řízením plynule měnit sklon roviny až do imitace chůze v horském terénu. Revolučnost pásu spočívá v tom, že pro pohyb pásu se využívá plně svalová energie (není poháněn motorem).

H.E.A.T. program je skupinovým cvičením, které vede lektor za doprovodu hudby. Délka cvičební lekce je 60 minut. Program je určen pro všechny věkové kategorie a slouží k redukci hmotnosti, ke zlepšení tělesné kondice, pro vytrvalostní trénink a přípravu profesionálních sportovců. Kladem programu je, že zcela respektuje individuální možnosti každého jedince.
Skupinové lekce probíhají ve specializovaném sálu ve Fit centru Machina, k dispozici je 9 pásů.

Rozvrh

dle aktuální nabídky a registrace do lekcí probíhá 14 dnů dopředu přes on line rezervace.

Ceník

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Profily lektorů:
Kontakt nájem: Ľuba Kovácsová
Kontakt odborná garance: RNDr. Hana Lepková