Sport Pod Palačákem

Kondiční kruhový trénink

V současné době vzrůstá poptávka po sportovních aktivitách, ve kterých převažují cviky s vlastním tělem nebo jednoduchým náčiním. To splňuje kondiční trénink, který využívá cvičení z různých sportů nebo systémů pohybových aktivit pro zlepšení kondice. Jedná se o kompletní zatěžování a posílení celého pohybového aparátu s cílem zlepšení aerobní vytrvalosti a silové vytrvalosti celého těla. Kondiční trénink je vhodný pro všechny výkonnostní úrovně, rozdíl je jen v zatížení. Metody, prostředky, systém cvičení je stejný nebo podobný. Je používáno převážně cvičení s vlastním tělem, plné míče, malé činky, cvičení na TRX, ve dvojicích i trojicích.

Ceník

  studenti VUT ostatní
1 vstup 60,00 Kč 80,00 Kč
Permanentky (platnost do 31.8.)
10+1 vstupů  600,00 Kč 800,00 Kč
20+1 vstupů 1 100,00 Kč 1 450,00 Kč
30+1 vstupů  1 600,00 Kč 2 000,00 Kč
 
Odborné služby
lektor/osobní trenér pro 1 osobu 200,00 Kč 300,00 Kč
odb.konzultace (30min.)+cvič.plán 200,00 Kč 300,00 Kč

Kontakt odborná garance: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.