Sport Pod Palačákem

Kondiční kruhový trénink

V současné době vzrůstá poptávka po sportovních aktivitách, ve kterých převažují cviky s vlastním tělem nebo jednoduchým náčiním. To splňuje kondiční trénink, který využívá cvičení z různých sportů nebo systémů pohybových aktivit pro zlepšení kondice. Jedná se o kompletní zatěžování a posílení celého pohybového aparátu s cílem zlepšení aerobní vytrvalosti a silové vytrvalosti celého těla. Kondiční trénink je vhodný pro všechny výkonnostní úrovně, rozdíl je jen v zatížení. Metody, prostředky, systém cvičení je stejný nebo podobný. Je používáno převážně cvičení s vlastním tělem, plné míče, malé činky, cvičení na TRX, ve dvojicích i trojicích.

Ceník

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Kontakt odborná garance: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.