Sport Pod Palačákem

TRX

Total-Body Resistance Exercise = cviky pro zatížení celého těla a Suspension Training = závěsný trénink to je nabídka cvičení ve speciální učebně ve Fit centru Machina. Cvičení je určeno pro cvičence všech výkonnostních úrovní, tedy od začátečníků až po aktivní sportovce.

Závěsný trénink na rozdíl od konvenčního posilování umožňuje skutečně funkční posilování, které zároveň zvyšuje pružnost, rovnováhu a stabilitu tolik potřebnou jak při dalších sportovních aktivitách tak především v běžném životě.

Funkční trénink je souhrnné cvičení, které do činnosti zapojuje maximální množství svalových skupin. Dominantní vlastností funkčního tréninku je využívání vlastní hmotnosti cvičence jako zátěže či resistance pro dosažení zvýšení relativní síly – základem je core training, trénink středu těla.

Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu.

Rozvrh

Rozvrh dle aktuální nabídky a registrace na 14 dnů dopředu v systému on line.

Ceník

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Kontakt nájem: Ľuba Kovácsová
Kontakt odborná garance: Mgr. Václav Kotrbáček