Sport Pod Palačákem

Volejbal

Tréninkovou i závodní činnost lze provádět v herních tělocvičnách Purkyňova nebo na venkovních hřišti PPV.

Rozvrh

Rozvrh dle aktuální nabídky na 14 dnů dopředu s registrací v systému on line. Herní hodiny se objednávají také přes objednávkový formulář.

Ceník tělocvičny Purkyňova

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Ceník hřiště SA PPV

http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Kontakt nájem: Ľuba Kovácsová
Kontakt odborná garance: Mgr. Václav Kundera