Sport Pod Palačákem

ZAČAL ZÁPIS DO SPORTOVNÍCH SENIORSKÝCH PROGRAMŮ

Nabízíme cyklus přednášek a cvičení, které doplňují a rozšiřují vědomosti i dovednosti seniorů z oblasti pohybových aktivit.

Cílem vzdělávacího programu je pozitivně ovlivnit procesy stárnutí na úrovni psychické i fyzické, přiblížit lidem ve zralém věku zdravý způsob života a přispět tak k aktivnímu životu ve vyšším věku.

Program je koncipován tak, aby si senioři doplnili vědomosti a dovednosti z oblasti pohybových aktivit.

Skladba cvičení je “ušitá” seniorům na míru. Do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, které lze provádět s nižší intenzitou a bez rizika úrazu. Škála cvičení je pestrá, aby nedošlo k přetrénování.

Střídají se cvičení vytrvalostní (aerobní), silová a koordinační (rovnováha). Osvojíte si zásobníky cviků i na individuální cvičení doma.

Snahou je, zařadit přiměřený pohyb, který respektuje zdravotní omezení, do každodenního života.

Jaký má pro Vás cvičení přínos?

Cvičení pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Kladná odezva pravidelného cvičení je u onemocnění srdečně-cévních, diabetes melitus 2. typu, osteoporóze, artritidě, obezity a dalších. Cvičení působí antidepresivně, rozšiřuje možnosti sociálních kontaktů, zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti, má vliv na kvalitní spánek.

  • aerobní trénink: turistika, sportovní chůze (nordic walking), plavání a aqua gymnastika, běh na lyžích, jízda na stacionárním kole (sensitive indoorcycling) nebo na veslařských trenažérech (indoor rowing), tanec.
  • silový trénink: kondiční posilování s vlastním tělem nebo s optimální zátěží v posilovně pod vedením odborného trenéra.
  • koordinační cvičení: cvičení na rovnováhu, soběstačnost a zlepšení stavu páteře (rehabilitační a zdravotní cvičení, bossa, jóga, pilates, strečink, atd.

 

Program a organizaci pohybových aktivit zabezpečuje Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně.

Kontaktní osoba: PaedDr. Marta Muchová, seniori@cesa.vutbr.cz

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno